Tuotteemme

Yrityksemme suorittaa erilaisia metallialaan kuuluvia palveluja, kuten säiliöiden, putkistojen, sekä erilaisten painelaitteiden valmistus-, asennus- ja muutostöitä.

Valmistamme ja asennamme myös rautarakenteita. Laatutason varmentamiseksi toimintamme perustuu painelaitedirektiivin soveltamisohjeisiin kohteen vaativuuden mukaan.

Edellä mainitun palvelun lisäksi olemme perehtyneet höyry- ja kaukolämpölaitosten sekä viime aikoina kovasti lisääntyneiden kaukokylmälaitosten ja -putkistojen asennuksiin.

Yhdeksänkymmentäluvun alkupuolelta alkaen toimintamme on laajentunut talotekniikka-alan LVI-asennuksiin. Kohteina ovat olleet uudisrakentaminen sekä saneeraustyöt. Vaativuudeltaan ensisijaisena erilaiset sairaalasaneerausten LVI-asennukset.

Laatujärjestelmä

Yhtiöllä on käytössään oma laatukäsikirja, mikä on päivitetty vuonna 2014 uuteen versioon pitäen sisällään myös uuden ce-merkinnän alaiset raskaiden teräsrakenteiden mukaiset työt.

Yhtiömme noudattaa A1-moduulin sekä 1090-1-3 mukaisia standardeja valmistuksessaan.

 • A1-moduuli, putkistot ja paineastiat
 • Standardi 1090-1-3, kantavat teräsrakenteet

Toimialaamme kuuluu:

 • öljysäiliöiden valmistus
 • vaarallisten aineiden säiliöiden valmistus
 • teollisuuden paineastioiden valmistus
 • suodattimet, kierukat, pumppujen ilmasihdit ym.
 • vaarallisten aineiden putkistojen asennus
 • höyry- sekä kaukolämpöputkistot
 • kaukokylmäputkistot
 • teräsrakenteet
 • laiteasennukset
 • laitetoimitukset

Tärkeänä osana yhtiön työnlaadun kattamisessa pitkäaikaisina yhteistyökumppaneinamme toimii:

 • Jana Systems Oy, Suunnittelu
 • Hellmanin Konepaja Oy, Koneistus
 • Peltiveikot Oy, Leikkaukset ym.
 • FSP Finnish Steel Painting Oy, Pintakäsittelyt
 • Tuotetekno Oy, Nosto- ja vinssimekaniikka
 • NDT-Inspection & Consulting Oy, Tarkastukset